Our Blog

14 Dec

“Kepi i Qytezës” në Rrejë

“Kepi i Qytezës” në Rrejë Mbi një kodër shkëmbore me lartësi 486 m mbi nivelin e detit, në veri-perëndim të Rubikut, ruhen gjurmët e një fortifikimi që në traditën vendase njihet si “Kepi i Qytezës”. Kodra ka pozitë dominuese dhe kontrollon rrugët që e lidhnin me vendbanimet e zonës: Rrejën (Velës-Kryezezit), Rubikun, Velën, Katundin e

Read More
05 Apr

Kalaja e Anderfajt në Konaj

Kalaja e Anderfajt në Konaj Fortifikimi që në traditën vendase njihet si “Kalaja e Anderfajt” është ndërtuar mbi një kodër shkëmbore me pozitë dominuese, bri luginës së Fanit të Vogël. Duke u referuar në tipologjinë e ndërtimit, por edhe në fragmentet e qeramikës së gjetur në sipërfaqe, mendohet të ketë të paktën dy faza ndërtimi:

Read More
18 Feb

Rrasfik

Rrasfik, Mirditë Gjatë vëzhgimit sipërfaqësor të realizuar në lindje të fshatit Rrasfik të Rubikut*, në rrëzë të Malit të Shënvidhit, u identifikuan fragmente muresh banesash të ruajtura në sipërfaqen e terrenit. Nisur dhe nga fragmentet e qeramikës, tullave, tjegullave dhe fragmenteve të shumta të mureve, mendojmë se kemi të bëjmë me një kompleks banesash, të

Read More
26 Jul

Mërkurth

Shpella në Buzë gjendet në krahun e djathtë të përroit Zalli i Mërkurthit, në shpatin e thepisur të Malit të Shenjtit, në lartësinë 1290 m mbi nivelin e detit ose rreth 300 m mbi fshatin Mërkurth (Mirditë). Masivi gëlqeror i këtij mali i përket formacioneve gjeologjike të Kretakut të poshtëm. Hyrja është e orientuar nga

Read More
26 Jul

Blinishti

Vendgjetja e Gjurit të Madh, ashtu siç njihet nga banorët vendas, ndodhet në lartësinë mbidetare 490 m, në krahun e djathtë të luginës së lumit Fani i Vogël. Ajo ndodhet në një kreshtë të vogël shkëmbore, në shpatin e malit në të cilën është vendosur fshati Blinisht. Formacioni gjeologjik është i karakterizuar nga shkëmbinj të

Read More
26 Jul

Rubiku

Vendgjetja e mirënjohur e Rubikut ndodhet rreth 800 m në jugperëndim të qytetit të Rubikut, në krahun e djathtë të luginës së lumit të Fanit. Ajo është e vendosur në shpatet e malit të Matrizës, në lartësitë 230 m mbi nivelin e detit. Formacioni gjeologjik është i karakterizuar nga shkëmbinj gëlqerorë të Triasikut të Sipërm

Read More
Logo

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us